nieuws welkom aanbod agenda bron

 

 

bron
ABONNEREN
DONATIES
OPNAMES
CONTACT
ROUTE

‘Ik verzeker jullie:
deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan
dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;
want die hebben gegeven van hun overvloed,
maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had,
haar hele levensonderhoud.’ (Marcus 12 : 42)

Als spirituele stichting is Màthair zonder winstoogmerk en daardoor aangewezen op donaties om ook in de materiële wereld te kunnen functioneren en groeien (denk alleen maar aan het in de lucht houden van een website, het bouwen, inrichten en onderhouden van werkruimtes, kantoorhouden etc.).
Voor wie activiteiten van Màthair, zoals de maandelijkse Ceilidh, heeft bijgewoond en naast de bijdrage in de onkosten ook wat wil bijdragen aan het 'grotere plan', is er de mogelijkheid om een donatie te storten op (Triodosbank) rekening 21.21.41.791 t.n.v. Stichting Màthair.
Wie jaarlijks 25 euro of meer doneert komt in aanmerking voor toegang tot de opnames van meditaties en channelsongs.